Die - Abdulhamid II, AH 1293 / CE 1876-1909. 6363

obverse
reverse