Die - Abdulhamid II, AH 1277 / CE 1876-1909. 6351

obverse
reverse